Taksi Partnersin tietosuojaseloste

Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Taksi Partners Oy
Nuijamiestentie 7
00440 Helsinki
Puh: 040 867 7979
ari.kunelius@taksipartners.fi
Y-tunnus: 29223279-6

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Taksi Partners Oy:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Taksi Partners Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

3. Rekisteröitävät henkilöryhmät ja tietojen keräystavat
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta asioinnin yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Taksi Partners Oy:n internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse sekä markkinointirekistereistä ja yrityksen alihankkijoilta. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, tieto ammatista, sekä kiinnostustiedot markkinoinnin profilointiin sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot. Edellä mainittuja henkilötietoja kerätään henkilön antamalla nimenomaisella suostumuksella tai sen vuoksi, että käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

4. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

6. Rekisteröidyn pääsy omiin henkilötietoihinsa ja oikeus tietojensa korjaamiseen tai poistamiseen.
Rekisteröidyllä on pyynnöstään oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai kieltää häntä koskevien tietojen käsittely rekisteröidyn suostumukseen perustuvassa tietojen käsittelyssä. Halutessasi nähdä, poistaa tai muokata tietojasi, ota yhteys Ari.kunelius@taksipartners.fi

7. Evästeet
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.