Taksi Partnersilla on sopimuskumppaneinaan 14 välitysyhtiötä ympäri Suomen. Nämä laadukkaat, suomalaiset taksivälitysyhtiöt huolehtivat asiakkaistamme kotimaamme joka kolkassa. Yksi heistä on Lähitaksi, joka ajaa Taksi Partnersin ajot Uudellamaalla. Lähitaksi ylläpitää laatustandardejaan mm. laadunvalvonnan tuella.

Laatu on tie menestykseen

Reilu vuosi sitten taksimaailma alkoi roikkua lööpeissä. Pitkään säädelty ala vapautui kilpailulle, kun suomalaisille tuttu systeemi purettiin ja tilalle tuli vapaa kilpailu. Jos ennen pidettiin ambulanssia, poliisia ja taksia luotettavimpina tilattavina apuina, huomattiin uudistuksen jälkeen varsin nopeasti, että luettelosta oli auttamatta nyt putoamassa yksi. Taksimaailma oli murroksessa, jonka hyviä vaikutuksia asiakkaan oli vaikea heti havaita, kun taas niitä huonoja vaikutuksia jaettiin mediassa viikoittain. Tämän myllerryksen lähestyessä alkoi Lähitaksi rakentaa yhtiölle toimintamalleja ja -tapoja, joilla se halusi jatkossakin varmistaa asiakkailleen laadukkaat ja luotettavat taksipalvelut. Yksi toimenpide muiden joukossa oli oman laadunvalvontayksikön perustaminen ja kolmen oman laadunvalvojan rekrytointi. Lisäksi yhtiön laatua valvoo kymmenistä taksiyrittäjistä koostuva vapaaehtoisten ryhmä. Lähitaksin oman laadunvalvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiön laatimat laatukriteerit, toimintatavat ja brändi pysyvät jatkossakin sovitun kaltaisena – luotettavana, osaavana ja ammattimaisena. Aiemmin laadunvalvontaa taksiyhtiöissä suoritti kaupunkien omat taksitarkastajat, nyt nähtiin selkeä tarve pureutua siihen entistä tiukemmin ja omien toimesta.

Osaaminen ja onnistuminen yhteisenä intressinä

Kaikkia Lähitaksin laadunvalvojia yhdistää tahto pitää taksipalvelut vähintään yhtä hyvinä kuin ennen uudistusta. Laadunvalvojat valvovat mm. kuljettajien ja Lähitaksin sopimusten toteutumista. Sopimuksissa määritellään asioita kuten kuljettajien vaatetus, asiakaspalvelun taso, autojen väri sekä kuljettajien käyttäytymissäännöt. Kaikki Lähitaksin kuljettajat suorittavat myös yhtiön kuljettajakoulutuksen, jossa opetellaan mittareiden ja laitteiden käyttö, harjoitellaan ajovälitystä, opetellaan lentoasemalla liikkumista, kehitetään kaupunkituntemusta ym. Kuljettajat suorittavat myös ajokokeen autokoulun opettajan valvonnassa. Perusteellinen kuljettajakoulutus on suomenkielinen ja se pitää läpäistä ennen kuin yhteistyö Lähitaksin kanssa voi alkaa.

Kuvassa (vas) laadunvalvojat Miikka Helin, Ville Tuovinen ja Amir Al Take

Laadunvalvoja kuuntelee, ohjaa ja opastaa

Asiakasreklamaatiotapauksissa laadunvalvoja kirjaa sattumukset ylös ja pyrkii ratkaisemaan tilanteen. Kuljettajille kirjattujen sattumusten toistuvuutta seurataan ja esimerkiksi ajotyylistä tulleiden reklamaatioiden seurauksena kuljettaja voidaan kutsua antamaan uusi ajonäyte Lähitaksin ajo-opettajalle. Toistuvista huomautuksista seuraa aina sanktio. Laadunvalvoja toimii sekä Lähitaksin, että asiakkaan asialla ja varmistaa että Lähitaksi on jatkossakin tunnettu ja tunnustettu ammattimaisesta osaamisestaan.

Vinkkejä ongelmista ajojen aikana saadaan niin asiakkailta kuin muilta kuljettajiltakin. ”Juuri tänään aamulla lähetin ajovälitysjärjestelmällä viestin kaikkiin meidän autoihin, koska tuli tieto, että lentoasemalle johtavilla teillä ohitellaan ja kaahaillaan paremman jonotuspaikan toivossa”, kertoo Lähitaksin historian ensimmäinen laadunvalvoja Ville Tuovinen. Ville kouluttautui aikoinaan IT-alalle, ajoi viitisentoista vuotta taksia ja on nyt unelmatyössään varmistamassa taksiautoilun laadun säilymistä. Laadunvalvontaa Villen lisäksi yhtiössä tekee Amir Al Take ja Miikka Helin. Miehillä on tärkeä työ, sillä luotettavuus ja palvelun laatu ovat tällä hetkellä alan tärkeimmät kilpailuedut.