Suomessa autojen yhteiskäyttö on vielä vähäistä ja kovin aluekeskeistä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Suomen suurin autojen yhteiskäyttöpalvelu Drive Now, joka ei menestynyt markkinoilla. Palvelu ehti olla käytössä Helsingissä parisen vuotta ja se lopetti toimintansa helmikuussa.

Etsittäessä tietoa autojen yhteiskäytöstä, hakutuloksiin tulee lähinnä mainoksia. Kilpailu autojen yhteiskäytössä on kovaa ja siihen osallistuvat monenlaiset yritykset leasing-yhtiöistä vuokra-autoyrityksiin ja autojen maahantuojiin.

Autojen yhteiskäytössä on omat haasteensa.

Alan toimijoilla on erilaisia hinnoittelumalleja, mikä hankaloittaa vertailua. Parkkitilan löytäminen saattaa olla hankalaa ja kallista. Epävarmuutta aiheuttaa lisäksi huoli kustannuksista tilanteissa, joissa sattuu jokin vahinko tai yllättävä tilanne.

“Jaettu vastuu toimii harvoin autoillessa. Tulee kolhuja ja lommoja, joita voi olla hankala jäljittää. Myös kustannukset jakautuvat moniin paikkoihin ja ovat hajallaan yrityksen kirjanpidossa. Voidaan tunnistaa, mitkä ovat leasing-kulut ja vaikkapa huoltokulut, mutta polttoaine- ja parkkikulut saattavat löytyä eri paikasta, mikä estää todellisten kulujen hahmottamisen. Nämä kustannukset eivät välttämättä ole jatkuvan raportoinnin ja seurannan alla, toteaa Taksi Partnersin toimitusjohtaja Ari Kunelius.

Autojen yhteiskäyttö tarkoittaa joustavaa ja arkisiin tarpeisiin soveltuvaa auton vuokrausta – voisiko myös taksinkäyttö ajaa saman asian?

Taksin käyttö voi monissa tapauksissa ehdottomasti ajaa saman asian kuin yhteiskäyttöauto. Kun yhteiskäyttöauto seisoo yrityksen pihalla, siihen liittyvät monet asiat, jotka vievät hallinnon työaikaa. 

“Auto varataan käyttöön, haetaan respasta avaimet – hallinnon työaikaa saattaa kulua kiinteistöpäällikön, kuljetuspäällikön ja taloushallinnonkin puolesta. Eri tahot joutuvat töihin. Tulee paljon piilokuluja ja byrokratiaa. Taksimatkustamisesta tulee ainoastaan matkustamiskulu. Nykyään, kaikilla työntekijöillä ei ole myöskään ajokorttia ja tällöin julkisilla matkustaminen on hankalaa ja aikaa vievää”, Kunelius toteaa.

 

Yhteiskäyttöauto saattaa pitää puoliaan vaihtoehtona, jos kilometrejä kertyy päivittäin useita kymmeniä. Niin kutsuttu hybridimalli voi olla kovinkin paljon pelkkää yhteiskäyttöautoa kustannustehokkaampi.

Yhteiskäyttöauto on kustannustehokas ratkaisu, kun kilometrejä kertyy enemmän. Lyhyemmillä matkustusväleillä on hyvä kuitenkin ottaa käyttöön taksimatkat, joihin esimerkiksi Taksi Partners pystyy tarjoamaan kustannustehokkaat valtakunnalliset sopimushinnat sekä tuen kustannusten laskentaan. Tällainen hybridimalli tulee kovinkin kustannustehokkaaksi ja optimoi henkilöstön liikkumista paikasta toiseen.

 

Lyhyet siirtymät olisi kannattavampaa tehdä taksilla.

“Oma liikkuminen kannattaa kyseenalaistaa ja sitä kannattaa pohtia. Pystymme vertailemaan paljonko yrityksesi säästäisi verrattuna pelkkiin yhteiskäyttöautoihin tai vähennettyyn määrään yhteiskäyttöautoja. Tätä varten tarvitsemme esimerkiksi ajopäiväkirjat muutamalta viikolta. Otetaan asia työpöydälle – voimme antaa tukea tarjoamalla suosituksia ja ehdotuksia! Liikkumisen kokonaiskuluista kannattaisi tehdä analyysi, jota pitäisi pystyä vertailemaan johonkin ajopäiväkirjojen perusteella. Henkilöstön liikkuminen pitäisi pystyä optimoimaan”, Kunelius havainnollistaa.