Taksilaki kaipaa muutosta. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee edelleen taksiuudistusta korjaavia lainmuutoksia. Korjausesitykset ovat kohta eduskunnan työpöydällä.

Kaiken tarkoituksena on saada aikaan kokonaisuus, jossa asiakas saa turvallisemman taksikyydin itselleen, nykyistä läpinäkyvämmällä hinnoittelulla. Harmaaseen talouteen on tarkoitus puuttua sekä parantaa taksien saatavuutta.

 

Läpinäkyvämpi hinnoittelu mittarilla ja esimerkkihinnoilla.

Taksamittarit tulisivat pakollisiksi silloin, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuteen ja ajan mittaamiseen. Laitteen keräämiä tietoja tulee hyväksikäyttää myös verovalvontaa varten. Esityksestä on oltu eri mieltä sekä puolesta että vastaan. Osa päättäjistä toivoo taksamittarin täyttävän tarkat EU:n kriteerit, kun taas osa luottaa myös saatavilla oleviin mobiilisovelluksiin, jotka ajaisivat mittarin virkaa.

Esimerkkihinnoittelun avulla asiakas pystyisi tarkistamaan taksin ulkopuolelta kuinka paljon esimerkiksi 15 minuutin taksimatka maksaa. Esimerkkimatka olisi autoon teipattuna selkeästi esillä. Myös kiinteähintainen taksikyyti helpottaisi asiakkaan jännitystä loppusumman suuruudesta. Ihmettelemme kuitenkin, miten tämä käytännössä toimii. Jos asiakas ottaa taksin “lennosta” tai tolpalta, onko asiakkaan mahdollista rauhassa tutustua autoteippauksen tietoihin, ilman että hän havaitsee kuljettajan mahdollista turhautumista tilanteeseen?

Tällä hetkellä hinnoittelun perusteita ei ole säädetty laissa, mutta autoissa tulisi olla hintatiedot saatavilla. Mikäli matkan kokonaishinta ylittää mahdollisesti 100 euroa, asiakkaan kanssa on sovittava asiasta erikseen. Se, miten tilanne hoidetaan käytännössä, onkin jo monimutkaista, ja sitä on hankala valvoa.

 

Taksin tunnistaa kattokuvusta ja sen käyttöpakko on saanut runsaasti kannatusta.

Taksikupu ei ole tällä hetkellä pakollinen varuste taksissa. Asia muuttunee lähitulevaisuudessa. Taksialan edustajat ovat pohtineet kuvun sijaan käytettäväksi myös värillistä rekisterikilpeä.

Mielestämme tämänhetkinen taksikuvuttomuus on omiaan lisäämään taksien epäluotettavuutta. Nykyisen ohjeistuksen mukaan taksiasemalle tai joukkoliikennekaistoille ei saa mennä ilman taksikupua. Myös poliisi valvoo taksikaistojen käyttöä ja puuttuu tilanteeseen, jos havaitsee auton liikenteessä ilman kupua. Ihmettelemme, miksi kupu ei ole jo tällä hetkellä käytössä kaikissa takseissa.

 

Taksiliikennelupaa ei välttämättä saa tulevaisuudessa yhtä helposti.

Tällä hetkellä taksiliikennelupa voidaan myöntää henkilölle, joka on täysi-ikäinen ja hoitanut muun muassa raha-asiansa riittävän hyvin. Myös hyvämaineisuus mainitaan ehdoissa. Nyt esitetään, että luvansaanti edellyttäisi myös yrittäjäkoulutusta tai -koetta. Esitetään myös, että yritys tulisi olla perustettuna ennen luvan myöntämistä, niin että y-tunnus olisi jo olemassa. Asia sai runsaasti kannatusta.

 

Palveluiden laatu ja taksien saatavuus jäivät varjoon.

Lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa merkittäviä parannuksia taksipalveluiden laatuun tai saatavuuteen liittyen. Tällä hetkellä palveluiden laatu saattaa olla aivan mitä sattuu ja saattaa sisältää asiakkaalle epämiellyttäviä kokemuksia muun muassa huonosta ajotavasta epäkohteliaaseen käyttäytymiseen, puutteelliseen kielitaitoon ja huonoon paikallistuntemukseen. Me Taksi Partnersilla arvostamme laatua ja olemme siitä syystä erityisen tarkkoja alihankkijoidemme toimintatavoista. Olemme huolissamme, että tällä hetkellä alalle tuleville yrittäjille ja kuljettajille ei ole pakollista koulutusta, vaikka toki ajolupakoe vaaditaankin.

Taksien saatavuus on myös valtavan iso ongelma ja se näkyy muun muassa pääkaupunkiseudun tilanteessa, josta olemme aikaisemmin kirjoittaneet. Yhtäkkinen sääntelyn purkaminen johti siihen tilanteeseen, että esimerkiksi maaseudulla autojen saatavuus on kärsinyt, kun päivystys- ja asemapaikkapakot lakkasivat olemasta. Ajovuoroistakaan ei saa lain mukaan sopia. Tämä on aiheuttanut taksiyrittäjille turhautumista. Nyt taksit ovat keskittyneet erityisesti suuriin kaupunkeihin, mikä on aiheuttanut jopa aggressiivista kilpailua asiakkaista.

Olemme ihmeissämme siitä, että ensin täysin säännelty ala muuttuu aivan päinvastaiseksi, aiheuttaen jopa ryöstöhinnoittelua. Asiakkaat ovat epävarmoja tilanteesta ja osa heistä nousee taksinkuljettajan kyytiin siinä pelossa, että kuljettaja ei löydä perille tai että matka tulee odottamattoman kalliiksi. Artikkelissa mainittujen parannusten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa, mutta riittävätkö nämä toimenpiteet takaamaan sen, että auton kyydistä nousee tyytyväinen asiakas ja autoa kuljettaa tyytyväinen taksinkuljettaja?