Koronavirusepidemian suvantovaihe päättyi ja tautitapaukset ovat kasvussa ympäri Suomea. Teimme kyselyn 15 kuljetuspalveluiden tuottajiemme edustajille siitä, minkälaisilla keinoilla heillä taistellaan viruksen torjumiseksi ja minkälaisia toimintatapoja he ovat kehitelleet turvallisen taksimatkustamisen ylläpitämiseksi.

Yhtä toimijaa lukuunottamatta suu-nenäsuojuksia on käytössä kaikissa yhtiöissä. Pienellä osalla maskit otetaan käyttöön siinä vaiheessa, kun kyseessä on Kela-kyyti, tai kun asiakas sitä erikseen pyytää. Yksi toimija kertoo, että autoilijat huolehtivat itse maskeistaan. Suurella osalla toimijoista on käytössään myös suojahanskat ja osa autoilijoista on ottanut sellaiset oma-aloitteisesti käyttöön. Pääsääntöisesti tarkasteltuna, yhtiöt ja autoilijat ovat varustautuneet erittäin vastuullisesti.

 

Maskien käytön ohella myös käsihygieniasta ja autojen pintapuhdistuksesta ollaan tarkkoja ympäri Suomen.

Yhtiöiden toiminnassa on huomioitu THL:n suositukset. Korostetun hyvää käsihygieniaa painotetaan vahvasti, ja etenkin käsienpesua, aina kun siihen on mahdollisuus. Yhtiöt ovat varustautuneet hankkimalla runsaasti käsidesiä sekä autojen pintapuhdistusvälineitä. Tuotteita on myös asiakkaiden käytössä. Jokaisessa yhtiössä on huomioitu se, miten tärkeää on perusteellinen käsihygienia ja miten se tulee ottaa osaksi muitakin rutiineja, joita taksinkuljettajan ammattiin kuuluu.

Autojen pintapuhdistuksen ollaan panostettu huomattavan paljon. Suurin osa välitysyhtiöistä on hankkinut autoihin asianmukaisia puhdistusliinoja, joilla pyyhitään kosketuspintoja ovenkahvoista maksupäätteisiin. Pintapuhdistus suoritetaan osassa yhtiöitä mahdollisimman usein ja osassa yhtiöitä puhdistus suoritetaan jokaisen kyydin välissä. Yhtiöt ovat seuranneet THL:n suosituksia myös tässä asiassa.

 

Asiakkaan istumisjärjestelyihin kiinnitetään huomiota jokaisessa yhtiössä.

Välitysyhtiöiden edustajien vastauksista erottuu edukseen selkeästi sana: “Kyllä”, kun kysyttiin, kiinnitetäänkö heillä erityistä huomiota asiakkaan istumapaikkaan taksiautossa (mahdollisimman kauas kuljettajasta). Tällä toimenpiteellä suojellaan sekä asiakasta että kuljettajaa.

Riskiryhmään kuuluvien henkilöiden turvallisuuteen kiinnitetään myös erityistä huomiota. Välitysyhtiömme tekevät kaikkensa, jotta sekä riskiryhmään kuuluvilla että siihen kuulumattomilla asiakkailla jokainen kyyti on turvallinen kaikin tavoin. Myös riskiryhmään kuuluvien kuljettajien turvallisuus on otettu suurennuslasin alle. Asiasta on käyty paljon keskustelua, ja osa kuljettajista on myös jättäytynyt pois ajokeikoilta. Monessa välitysyhtiössä vastuu jakautuu autoilijoille, jotka ohjeistavat kuljettajiaan ja seuraavat tilannetta ja suosituksia.

 

Taksi Partnersille ja jokaiselle sen välitysyhtiölle on erittäin tärkeää, että taksiasioiminen on turvallista myös koronaviruksen aikana ja siksi seuraamme aktiivisesti viranomaisten ohjeistuksia, suosituksia ja määräyksiä aiheeseen liittyen. Mahdolliset uudet ohjeistukset otetaan välittömästi huomioon toiminnassamme niin, että autoilijoilla ja heidän työntekijöillään on aina uusin ja ajankohtaisin tieto aiheeseen liittyen.