Taksilain uudistumisen myötä ala kohtasi paljon uusia haasteita ja ilmiöitä. Lähitaksille oli alusta alkaen selvää, että palvelun laatu on yksi asia, josta ei tingitä.

 

Uudistuvaan toimintaympäristöön reagoitiin palkkaamalla taloon koulutuskoordinaattori, joka pitäisi huolta kuljettajien ja yrittäjien monipuolisesta koulutuksesta muun muassa asiakaspalvelun, ajotapojen ja paikallistuntemuksen osalta. Tehtävään valittu taksialan monipuolinen osaaja Tanja Tervalahti pitää työssään tärkeimpänä asiana sitä, että asiakkaat saavat Lähitaksilta ensiluokkaista ja laadukasta palvelua, ja että kuljettajat saavat eväät tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

Tervalahti on toiminut työssään nyt reilut kaksi ja puoli vuotta. Hän arvostaa vapauttaan toimia työssään parhaaksi katsomallaan tavalla. Lähitaksin laadunvalvonnan kanssa on alusta saakka vallinnut hedelmällinen yhteistyö: “Asiakkaan antaman palautteen pohjalta tuodaan paljon elementtejä koulutuksiin. Erittäin tärkeitä koulutuksissa läpikäytäviä asioita ovat myös kielitaitohaasteet, asiakaspalvelu ja kuljettajien ajotapa.”

 

Tervalahti kertoo olleensa monissa koulutuksissa, jotka on toteutettu tylsällä ja monotonisella tavalla.

Tervalahti pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että Lähitaksin koulutukset luodaan mielenkiintoisiksi ja vuorovaikutuksellisiksi: “Joku kouluttaa kouluttamisen vuoksi, mutta meidän koulutuksemme ovat piinkovaa asiaa. Harvoin saamme sellaista palautetta, että esittämämme asia olisi ollut turhaa. Turhan vuoksi ei ole tarkoitus istuttaa ketään, vaan perehdyttää kurssilaisille sitä, miten vaativaa nykyään on olla taksinkuljettaja.”

“Aikaisemmin kuljettajalla oli yksi taksa, mutta nyt taksoja on lukuisia ja taksavaihtoehtoja saattaa olla kymmeniä. Koko ajan tulee erilaisia maksuvaihtoehtoja, joten kuljettajan on pysyttävä kartalla siitä, missä mennään. Käteinen ei juurikaan enää liiku yhdenkään taksinkuljettajan hyppysissä”, Tervalahti mainitsee.

 

Vahva taksialan osaaminen tukee tehtävässä onnistumista.

Tervalahti sai itse vuonna 2000 taksinkuljettajan ajoluvan ja hänen äidillään oli taksiyritys, jossa hän alkoi ajaa taksia viikonloppuisin. Tervalahden aikaisempaan työhistoriaan kuuluu myös taksien ajojärjestelyjen hoitamista ja kuljettajaesimiestöitä. Laaja näkemys sekä asiakkaan että kuljettajan toiveista on suuri rikkaus koulutuskoordinaattorin tehtävässä. Lähitaksi myös edellyttää, että kaikilla kouluttajilla tulee olla taksialan tausta, ja sen tulee ulottua myös kentän puolelle, eli ajohistoriaa on oltava. Tällöin kouluttaja on uskottavampi, eikä vain tyydy lukemaan asioita paperista.

 

Paras kuljettaja on rauhallinen kuljettaja.

Kuljettajan ajotapa-arvio on hyvin tärkeässä roolissa. Tämä testataan Lähitaksilla autokoulun opettajan toimesta jo ennen kuin pääsee mukaan kurssille. Lähitaksi on ollut käytännön suhteen uranuurtajana ja kerännyt toiminnastaan paljon erinomaista palautetta.

Tervalahti kouluttaa kuljettajia peruskurssista lähtien ja etsii haaviinsa kuljettajia, jotka haluavat tehdä sydämellään asioita: “Taksinkuljettajalla tulee olla halu tehdä tätä työtä ja asenteen on oltava kunnossa. Tällöin muun muassa laatu paranee. Meillä on olemassa myös tietyt kielitaitovaatimukset ja ne testataan ennen kurssia. Suomen kielellä on pystyttävä kommunikoimaan ja myös suomenkielistä tekstiä on pystyttävä tietyssä määrin ymmärtämään.”

 

Tervalahti ei näe, että verkkokoulutus pystyisi samaan kuin lähikoulutus.

Kesällä vallinneen koronaviruksen suvantovaiheen jälkeen elämme hyvin epävarmaa syksyn alkua. Tautitapausten määrä on nousussa ja rajoitustoimia saatetaan jälleen pian kiristää. Voidaan vain odottaa parasta, mutta samalla pelätä pahinta. Tervalahti kertoo virusepidemian luovan erilaisia lisähaasteita työhönsä.

“Toki nyt järjestetyissä koulutuksissa on otettu huomioon viruksen torjumiseen liittyvät hygieniaohjeet ja tilaisuuksia on järjestetty isommissa tiloissa sekä pienemmällä osallistujamäärällä. Kyllä virus silti jatkuvia lisähaasteita aiheuttaa, etenkin iäkkäämpien kuljettajien koulutuksissa”, Tervalahti kertoo.

“Keväällä jouduimme perumaan monta tapahtumaa. Verkkokoulutuksen sijaan, siirsimme sovittuja koulutuksia. Uskon vahvasti, että verkkokoulutuksessa oppiminen ei ole niin syvällistä ja usein siellä vain kerrotaan, että näin ne asiat sitten tehdään. Haluan, että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus intensiiviseen vuorovaikutukseen”, Tervalahti kiteyttää.

 

Lähitaksi panostaa laatuun myös jatkossa ja pitää sitä toimintaansa ohjaavana perusarvona. Tervalahti on tässä täysillä mukana ja kertoo tekevänsä työnsä tulevaisuudessakin suurella ja positiivisella tunnelatauksella.

Tutustu myös kuljetusten laadunvalvontaan >