Minna Danielsson on nimitetty yhtiön hankintapäälliköksi 1.12.2018 alkaen. Minna siirtyy Taksi Partnersille CGI Suomi Oy:n Global Procurement Business Partnerin tehtävistä. Minnalla on pitkä kokemus strategisesta, taktisesta sekä operatiivisesta hankinnasta, hankintaprosessien ja työkalujen käyttöönotosta sekä kriittisten toimittajasuhteiden ja verkostojen rakentamisesta ja ylläpitämisestä.  Minna on aiemmin työskennellyt mm. Nokialla sekä Soxedolla.