Ei ole kauaakaan aikaa siitä, kun kaikki taksitilaukset tehtiin soittamalla palvelukeskukseen. Taksin tilaaminen puhelimitse lisää käytännössä aina kustannuksia myös tänä päivänä, sillä yleisesti ottaen taksikeskukseen soittaminen maksaa parin euron verran. Vuonna 2018, kun uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan, taksiala siirtyi rajoitetusta järjestelmästä vapaaseen markkinajärjestelmään, jossa autojen ja kuljettajien määrään ei asetettu enää rajoituksia. Uuden lain myötä oli tarkoituksena, että peräti 90 prosenttia taksitilauksista tehtäisiin sovellusten kautta.

Sovelluksia on tällä hetkellä valtava määrä ja jää matkustajan omalle vastuulle selvittää sopivan toimijan valinta. Kriteerit sopivan taksitoimijan valintaan eivät välttämättä liity pelkkään hintaan. Kuka tahansa voi hakea taksilupaa netissä kuinka monelle autolle tahansa. Taksinkuljettajaksi pääsee, kun läpäisee tutkinnon. Tämä ei välttämättä ole pelkästään positiivinen asia, vaan alalla on tällä hetkellä hyvin monenlaisia toimijoita ja onnistunut palvelukokemus on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Mikäli siis arvostaa muutakin kuin vain edullisinta hintaa, kannattaa käyttää hieman aikaa sopivan toimijan valitsemiseen.

 

Sovelluksia on olemassa valtava määrä – minkä niistä valitsen?

Nopealla vilkaisulla taksisovelluksia on esimerkiksi App Storessa yli kolmekymmentä. Käyttäjältä menisi aika ja ikuisuus selvittää esimerkiksi edullisin toimija pelkän hinnan perusteella, jos sovelluksista selvittäisi matkan hinnan yksitellen. Tähän on kuitenkin tullut ratkaisu ja taksia tilaava henkilö voi vertailla hintoja erilaisten nettipalveluiden avulla, samalla toimintaperiaatteella kuin esimerkiksi kilpailuttaisi sähkön tai elektroniikkalaitteiden hintaa. Palvelun laadun vertailu onkin sitten jo ihan toinen asia. Sääntelyn vapauttaminen lisäsi uudenlaisten palvelujen tarjontaa, mikä oli yksi liikennepalvelulain tavoitteista. Samalla kuitenkin epävarmuus lisääntyi. Kuluttajien luottamus palvelun laatuun heikkeni. Lähitaksin teettämän kyselyn mukaan vähintään viikoittain taksia käyttäville asiakkaille palvelun laatu on yhtä tärkeä asia kuin taksimatkan hinta.

Lähitaksin järjestelmäasiantuntija Mika Raution mukaan tilaussovellusta käyttävien asiakkaiden määrä on vielä yllättävän pieni: “On yllättävän suosittua soittaa välityskeskukseen, vaikka se tuo taksimatkaan lisää kustannuksia. Vain osa perinteisistä asiakkaistamme käyttää Lähitaksin Taksini-sovellusta. Tällä hetkellä trendi on tällainen, että palvelumaksusta huolimatta perinteinen taksintilaus on paljon sovelluksen käyttöä suositumpaa. Nykyinen sovelluksemme on meille jo kolmas sovellus. Ensimmäinen sovelluksemme lanseerattiin noin kymmenen vuotta sitten. Olemme siis olleet sovellustoiminnassa mukana jo todella pitkään. En oikein osaa sanoa, mistä moinen kuluttajakäyttäytyminen ja palvelukeskukseen soittamisen suosio johtuu.”

 

Tilaussovelluksen hyödyt ovat merkittäviä, kun sitä verrataan perinteiseen taksintilaamiseen.

Rautio korostaa tilaussovelluksen hyötyjä perinteiseen varauskeskukseen verrattuna: “Taksini-sovellusta käytettäessä taksin tilaaminen tulee halvemmaksi ja asiakas pääsee jonojen ohi. Toki nyt koronakeväänä mitään jonoja ei ole ollut, mutta mikäli tilanne olisi toinen ja maailmantilanne olisi erilainen, sovelluksen käytöllä voitaisiin saada taksi paikalle nopeammin, kuin tilauskeskukseen soittamalla. Sovelluksella pystyy myös maksamaan etukäteen matkansa ja tarkkailemaan missä auto liikkuu.”

Tilauskeskusten toiminnalla näyttää olevan paikkansa myös tulevaisuudessa. “Vaikka olen itse appikäyttäjä ja ne ovat tärkeä osa omaa mobiilikäyttäytymistäni, niin en tule näkemään taksin tilausvälityskeskuksille loppua ainakaan lähitulevaisuudessa. Taksin tilaaminen soittamalla tulee vielä pitkään olemaan pääasiallinen keino tilata taksi”, Rautio toteaa.

Tällä hetkellä Lähitaksin Taksini-sovellus on käytössä peräti 45 paikkakunnalla ja sillä tehdään yli 27 000 matkaa kuukausittain. Lähtökohtaisesti taksintilaussovellukset ovat ilmaisia ja niiden toimintaan voi rauhassa tutustua, ilman että kyytiä tarvitsee tilata. 

Taksini-sovelluksessa on mahdollisuus tehdä myös taksin ennakkotilaus ja perua tilaamansa kyyti, joten sovelluksen toiminnot ovat hyvin monipuoliset. “Yritysmatkustamiseen on saatavilla Taksini-sovelluksessa oma business-puoli, jossa liikematkustaminen hoituu helposti ja kätevästi, eikä kyytejä tarvitse maksaa erikseen, samalla kun kuitit tulevat kätevästi sähköpostiin ja reiteille voidaan määritellä kiinteät hinnat. Tästä saat lisää tietoa ottamalla Taksi Partnersiin yhteyttä”, kiteyttää Taksi Partnersin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Maria Soini.