Vastuullisuus yritystoiminnassa on nykyään megatrendi ja sen tärkeys menestyvien tai menestymään pyrkivien yrityksen päätöksenteossa lisääntyy koko ajan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vastuulliseen liiketoimintaa panostava yritys vaatii sitä myös asiakkailtaan, toimittajiltaan, henkilöstöltään ja alihankkijoiltaan.  Vastuullisuutta voidaan tarkastella ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Mitä tämä tarkoittaa taksilla tapahtuvassa työmatkustamisessa ja kuinka tätä voisi huomioida oman yrityksen valinnoissa?

Ekologinen näkökulma

Ekologisen päätöksenteon suurin draiveri lienee ilmastonmuutoksen huomioiminen omassa liiketoiminnassa. Suomessa on vielä valitettavan vähän sähkö- tai kaasuautoja taksikäytössä, mutta toki kaluston päästöt pienenevät jatkuvasti. Vihreämpiä vaihtoehtoja tulee hiljakseen lisää, mutta taksipalvelua ei varmaankaan muutamaan vuoteen voi vielä tarjota vihreillä autoilla. Kannattaa pohtia pystyykö taksipalveluiden toimittaja kompensoimaan syntyneen hiilijalanjäljen tai tuottamaan päästöjen kompensointiin todenmukaisen päästöraportin, jolloin yritys voi kompensoida syntyneet päästöt omien prosessien mukaisesti.

Sosiaalinen näkökulma

Taksialan lainsäädäntö ja -säätely muuttui puolitoista vuotta sitten. Viranomaiset ovat tehneet  valvonta- ja tarkastusiskuja takseihin useampia kertoja. Marraskuussa 2019 uutisoitiin, että vieläkin 41 prosentia tarkastetuista takseista sai huomautuksen tai muita seuraamuksia. Luku on käsittämättömän suuri ja sen pitäisi kyllä herättää yrityspäättäjät vaatimaan enemmän, hakemaan luotettavan taksitoimittajan sekä ohjeistamaan taksinkäyttöä. Matkustussäännöillä ei luonnollisestikaan ole hirveästi vipuvoimaa, ellei toimittaja pysty tarjoamaan kattavaa raportointia, jonka avulla seurata haluttua muutosta.

Taloudellinen näkökulma

On selvää, että yrityksen tulee olla taloudellisesti kannattava, jotta se voi toimia vastuullisesti ja tehdä vastuullisia valintoja. Oleellista on varmentaa, että palveluita joita ostetaan myös tuotetaan vastuullisesti. Taksin osalta katse kääntyy varmuuteen siitä, että taksipalveluiden tuottaja hoitaa velvoitteensa, kuten verojen maksun ja vakuutukset moitteetta.

Taksi Partners on rakentanut liiketoimintansa alusta asti vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys edellä, ja tästä on tullutkin positiivista palautetta useilta yhtiöiltä. Olemme toki törmänneet myös yhtiöihin, jotka eivät ole nähneet tarvetta taksisopimuksille tässä vaiheessa johtuen mm. vähäisestä taksinkäytöstä. Oma näkemykseni on selkeä – vastuullisuuteen ja matkustusturvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota, olipa matkoja kuukaudessa 1000 tai kaksi.

Ari Kunelius
Kirjoittaja on Taksi Partners Oy:n toimitusjohtaja