Yrityksien autonkäyttö on kohde, jonka kustannuksissa voi säästää tuntuvasti. Jotta asiaan päästään pureutumaan syvemmin, on ajopäiväkirjojen pitäminen oikeastaan ainut vaihtoehto, mistä dataa saadaan kerättyä. Me esimerkiksi voimme antaa suoran ehdotuksen liikkumisen optimointiin tällaisen datan pohjalta.

Moniin nykyisiin puhelimiin on saatavilla ajopäiväkirjasovelluksia, jotka tallentavat paikannuksen avulla ajoreitin, kilometrimäärän sekä päivämäärän ja kellonajat. Tämä on helppoa kuin mikä, mutta vaatii vähän vaivannäköä. Dataa olisi hyvä kerätä ainakin kahdelta kuukaudelta, jotta yrityksien autonkäyttö saadaan kunnolla selvitettyä.

 

Taksinkäyttö sopimushinnoillamme säästää aikaa ja rahaa.

Toimimme valtakunnallisesti, joten palveluistamme pääset nauttimaan ympäri Suomea. Liikkumisen kulut ovat taksimatkustamisessa ennakoitavissa hyvin tarkasti, kun käytät kiinteitä sopimushintojamme. 

Yhteiskäyttöautoa tai työsuhdeautoa käytettäessä pitäisi sen käyttö olla tarkkaan perusteltua. Alan toimijoilla on erilaisia hinnoittelumalleja, mikä hankaloittaa vertailua. Olemme laskeneet, että monissa yrityksissä niin kutsuttu hybridimalli tulisi paljon edullisemmaksi. Tällöin käytetään taksimatkustusta esimerkiksi yhdessä yhteiskäyttöauton kanssa, jolloin pitkät usean kymmenen kilometrin matkat hoidettaisiin yhteiskäyttöautoilla tai vaihtoehtoisesti työsuhdeautolla. 

Lyhyemmillä matkustusväleillä on hyvä kuitenkin ottaa käyttöön taksimatkat, joihin pystymme tarjoamaan kustannustehokkaat valtakunnalliset sopimushinnat sekä tuen kustannusten laskentaan. Tällainen hybridimalli tulee kovinkin kustannustehokkaaksi ja optimoi henkilöstön liikkumista paikasta toiseen.

 

Eri tutkimusten mukaan autot seisovat yli 90 prosenttia kaikesta ajasta. 

Seisontaluvut ovat liikenneviraston mukaan ovat eri maissa olleet 90 ja 95 prosentin välillä. Liikenne- ja viestintäministeriö käyttää lukua, jonka mukaan auton käyttöaste Suomessa on alle viisi prosenttia. Jos auton käyttöaste on viisi prosenttia, käytetään sitä noin 70 minuuttia päivässä.

Teimme juuri eräälle yritykselle laskelman siitä, miten vähentämällä yhteiskäyttöautojen määrää ja lisäämällä taksikyytien määrää, säästöjä tulisi useita tuhansia euroja vuodessa. Kaikki perustuu ajopäiväkirjadataan. 

Asiakas näkee palvelumme näkymän kautta tietoa kyydeistään, maksuistaan ja maksuhistoriasta sekä käyttäjistä. Näkymästä asiakas voi havainnoida ja analysoida yrityksensä toimintaa, jolloin saavutetaan tehokkuushyötyjä ajantasaisella tiedolla. Yrityksen toiminnasta tulee myös aiempaa läpinäkyvämpää ja lähes reaaliaikaisesti seurattavaa. Päätöksenteko helpottuu, kun kaikki yrityksen data taksimatkoista sijaitsee samassa paikassa.

 

Pystymme tekemään ainutlaatuisen ja kattavan analyysin siitä, mitä taksimatkustus teille maksaa ja paljonko yritys voi matkakustannuksissaan säästää.

Valtaosa takseista ajaa mittarin mukaan ja kustannusta on vaikea arvioida. Taksi Partners pystyy vertailemaan hintoja yrityksen nykyiseen autonkäyttöpolitiikkaan, sillä meidän hintamme ovat sopimushintoja. Henkilöstön liikkuminen pitäisi pystyä optimoimaan.

Matkustamisen optimointiin liittyy moni asia sijainnista ja henkilöstömäärästä lähtien. Optimointiin kannattaisi ottaa mukaan myös taksin käyttö meidän kauttamme, sillä se antaa uutta perspektiiviä. Pystymme laskemaan siihen tiettyjä asioita optimoinnin tueksi.

 

Lupaamme ainutlaatuisen vertailun yrityksellesi – euro on tässä tarkka mittari!

Toimita meille ajopäiväkirjasi ja saat laskelmat mahdollisista säästöistä suoraan sähköpostiisi ja keskustellaan asiasta lisää! Ota meihin yhteyttä.